Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น​ 973 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรวมสะสมเกิน 20000 คนแล้ว และรัฐบาลเพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังในช่วงวันฮารีรายอของชาวมุสลิมที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +973 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20,162 ราย)
-สิงคโปร์ +448 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 29,812 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +213 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,434 ราย)
-มาเลเซีย +50 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,059 ราย)
-พม่า +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 199 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,037 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น