Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 124,833,606 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,876 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 982.4 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (114.4%)


➡️(6 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,876 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 554 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 216 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 982.4 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 352.2 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 124,833,606 โดส

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,876 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 124,833,606 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 53,927,872 โดส (81.5% ของประชากร)
        - เข็มสอง 49,858,247 โดส (75.3% ของประชากร)
        - เข็มสาม 21,047,487 โดส (31.8% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 6 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 124,833,606 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 183,894 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 195,881 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,904,183 โดส
        - เข็มที่ 2 3,599,462 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,906,850 โดส
        - เข็มที่ 2 28,476,779 โดส
        - เข็มที่ 3 5,077,843 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,548,578 โดส
        - เข็มที่ 2 7,240,045 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 8,813,507 โดส
        - เข็มที่ 2 9,687,870 โดส
        - เข็มที่ 3 12,704,747 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 754,754 โดส
        - เข็มที่ 2 854,091 โดส
        - เข็มที่ 3 3,264,897 โดส4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. ภูเก็ต เข็มที่1 91.9% เข็มที่2 87.4% เข็มที่3 80.7%
     2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 114.4% เข็มที่2 105.1% เข็มที่3 65.2%
     3. นนทบุรี เข็มที่1 82.5% เข็มที่2 78.6% เข็มที่3 59%
     4. สมุทรปราการ เข็มที่1 92.5% เข็มที่2 81.3% เข็มที่3 56.7%
     5. อยุธยา เข็มที่1 75% เข็มที่2 71.8% เข็มที่3 41.9%
     6. ระยอง เข็มที่1 85.4% เข็มที่2 81.1% เข็มที่3 41.4%
     7. ลำพูน เข็มที่1 81.8% เข็มที่2 78.1% เข็มที่3 40.5%
     8. ชลบุรี เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 79.5% เข็มที่3 37.2%
     9. นครปฐม เข็มที่1 78% เข็มที่2 76.5% เข็มที่3 35.1%
     10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 82.7% เข็มที่2 70% เข็มที่3 34.8%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. ปัตตานี เข็มที่1 57.2% เข็มที่2 45.6% เข็มที่3 6.5%
     2. นราธิวาส เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 45% เข็มที่3 6.5%
     3. ยะลา เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 52.5% เข็มที่3 9.2%
     4. บึงกาฬ เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 56.6% เข็มที่3 9.5%
     5. หนองบัวลำภู เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 58.1% เข็มที่3 10.7%
     6. สตูล เข็มที่1 65.5% เข็มที่2 60.2% เข็มที่3 11.3%
     7. สกลนคร เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 60% เข็มที่3 12.4%
     8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 59.4% เข็มที่2 50.2% เข็มที่3 12.7%
     9. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 67.3% เข็มที่2 60.6% เข็มที่3 12.8%
     10. อำนาจเจริญ เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 65.2% เข็มที่3 12.9%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 982,496,318 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 352,266,904 โดส (69.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 196,320,242 โดส (81.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 135,849,882 โดส (55.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 124,833,606 โดส (81.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 67,672,349 โดส (83.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 44,685,868 โดส (43.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 36,975,671 โดส (86.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 13,572,663 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 9,292,290 โดส (67.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 1,026,843 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.69%
     2. ยุโรป 10.14%
     3. อเมริกาเหนือ 8.59%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.17%
     5. แอฟริกา 3.80%
     6. โอเชียเนีย 0.62%7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 3,152.42 ล้านโดส (222.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,787.48 ล้านโดส (129.7%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 554.21 ล้านโดส (165.3%)
     4. บราซิล จำนวน 394.81 ล้านโดส (186.4%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 352.27 ล้านโดส (127.7%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (309.1%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (261%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (252.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. เกาหลีใต้ (247.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     5. มัลดีฟส์ (239%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     6. กาตาร์ (238.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma)
     7. ฝรั่งเศส (235%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)
     8.บรูไน (232.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     9. บาห์เรน (231.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. สิงคโปร์ (230.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น