Breaking News

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ! บ.แบ็คอัพ (ประเทศไทย) จัดเต็มผลิตภัณฑ์คุณภาพ ข้าวและปุ๋ยตราร่มโพธิ์


กรุงเทพฯ
- คุณนาฏศิลป์ เรืองแสน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแบ๊คอัพ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ข้าวและปุ๋ยตราร่มโพธิ์ แถลงข่าว โครงการข้าวเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นการสืบสานปณิธานของท่านประธานฯ โดยการนำหลักธรรมะ "ทานัง ปรนัง สุขัง" การให้เป็นสุขอย่างยิ่ง โดยมี พ.ท.ดร.บรรเจิด วรวิชรญ์ รองประธานกรรมการฯ ดร.อธิพัทร วิชัยผิน รองประธานกรรมการฯร่วมงาน ทั้งนี้ เปิดตัวผู้บริหารเครือข่ายผู้ซื้อระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันครอบครัว"กินอิ่ม นอนอุ่น มั่นคง ปลอดภัย" ภายใต้หลักการ 3 ดี คือ สุขภาพดี รายได้ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่โรงแรม Valadecia ซอยสำเพ็ง 2 ซอย 3 แขวงบางแค เขตบางแข กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565
ไม่มีความคิดเห็น