Breaking News

“อเล็กซ์” ปลื้มเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมเดินหน้าปลูกฝังการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน


หากพูดถึงไอดอลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตอนนี้ คงนึกถึงใครไม่ได้ นอกจากนักแสดงหนุ่มหัวใจสีเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม (EEC Thailand)” ซึ่งดำเนินมากว่า 6 ปีแล้ว เพื่อให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน โดยพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติจริง ๆ

ล่าสุด อเล็กซ์ ได้มาร่วมพูดคุยถึงเรื่อง การปลดปล่อยพลังของเยาวชนเพื่อความยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) แพลตฟอร์มของการรวมพลังองค์กรด้านความยั่งยืนครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำโดย ไทยเบฟ ไทยยูเนี่ยน GC Group และพันธมิตร ในปีนี้จัดในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยเจ้าตัวพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่า 

“ในบทบาทที่ผมได้ทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่ แนวโน้มของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันเริ่มเข้าใจคุณค่าและความหมายของความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งต่างจากในยุคที่ผมเคยเป็นนักเรียน ซึ่งในแต่ละช่วงวัยของเด็กจะมีการยอมรับร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมบางอย่าง โดยเด็กยุคนี้ เขามองว่า การสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ดูทันสมัยและทำให้เขาเป็นที่ยอมรับในสังคม ประกอบกับแนวโน้มความนิยมของโลกที่เบนสู่เรื่องความยั่งยืนมากขึ้น เยาวชนก็เริ่มมองเห็นว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนสามารถนำมาปรกอบเป็นอาชีพได้ ไม่ได้เป็นแค่องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร หรือเป็นมูลนิธิ ที่เคยรู้จักก่อนหน้านี้ การปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเป็นภาคบังคับ แต่ผู้ใหญ่จำเป็นต้องแสดงให้เห็น ทำให้ดู และนำพาเด็กๆ เขาไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์ก็จะทำให้เด็กๆ รู้สึกว่า วิถีความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต และเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ผมชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนทุกคน ขอฝากถึงเยาวชน ที่อยากเริ่มต้น จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดให้ศึกษา 17 SDGs ว่าตนเองเหมาะกับด้านไหน หรือหาความรู้ดีๆจากงกิจกรรม งานที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนอย่างงาน TSX 2021 ทาง www.tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com และที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัตินะครับ” อเล็กซ์กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น