Breaking News

ประกวด VLOG Walking Tour : เที่ยวแบบเจ้าบ้าน


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและอยากสร้างสรรค์ผลงาน VLOG ท่องเที่ยว โชว์ไอเดีย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กับ “โครงการประกวด Bangkok River Festival 2021 VLOG Walking Tour:เที่ยวแบบเจ้าบ้าน” พาเที่ยวผ่านสื่อ VDO พาชมวิถีชีวิตผู้คน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ 5 ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่าน ได้ที่ https://www.ticketgo.biz/riverfest-2021 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ตุลาคม 2564


ไม่มีความคิดเห็น