Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,375 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,626,604 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,245 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 184 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,314 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 929 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 291,474 ราย)

เสียชีวิตรวม 16,937 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,496,273 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,127 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 113,394 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,174 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,241) ปริมณฑล (1,160) จังหวัดอื่น ๆ (8,773)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(6) สตูล(1) นราธิวาส(1) สระแก้ว(4) เชียงราย(2) ตาก(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
     - จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
     - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 235 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 211.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.11)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,876 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 718,984 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,910 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 465,922 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,550 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,789 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,257,584 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,889 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 112,883 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,336 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,310 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 18,722 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,957 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,437 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น