Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,276 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,751,704 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,413 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 52 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,589 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 677 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 300,521 ราย)

เสียชีวิตรวม 18,029 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 112 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,625,750 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,407 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 107,925 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,090 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,095) ปริมณฑล (765) จังหวัดอื่น ๆ (9,230)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 52 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(4) ปทุมธานี(29)และ สระแก้ว(18) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
     - จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
     - จากประเทศสวีเดน 31 ราย
     - จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 217.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,206 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 739,762 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,180 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 39 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 482,803 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,396 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,222 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,361,529 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,950 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,607 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,559 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,964 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 23,371 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,461 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,869 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น