Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,035 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,720,919 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,160 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,515 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 756 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,819 ราย)

เสียชีวิตรวม 17,751 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 60 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,592,903 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,590 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,916 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,160) ปริมณฑล (962) จังหวัดอื่น ๆ (7,794)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) ตาก(1) ประจวบคีรีขันธ์(5) ปทุมธานี(28) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสวีเดน 28 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 6 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.44)
    - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,694 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,575 ราย
    - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,018 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
    - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478,651 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,455 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,134 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,339,594 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,373 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,810 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,506 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,540 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,956 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,528 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,555 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น