Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 60,228,105 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,505 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 422.08 ล้านโดส


➡️(11 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,505 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 402 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 187 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 422.08 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (78.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 157.92 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 60,228,105 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.66%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,505 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 60,228,105 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 35,093,892 โดส (53% ของประชากร)
        - เข็มสอง 23,400,992 โดส (35.4% ของประชากร)
        - เข็มสาม 1,733,221 โดส (2.6% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 11 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 60,228,105 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 688,481 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 725,377 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 17,536,135 โดส
        - เข็มที่ 2 3,514,098 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,461,224 โดส
        - เข็มที่ 2 15,472,772 โดส
        - เข็มที่ 3 1,241,610 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 5,958,845 โดส
        - เข็มที่ 2 3,877,124 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 1,137,688 โดส
        - เข็มที่ 2 536,998 โดส
        - เข็มที่ 3 491,611 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.4% เข็มที่2 119.3% เข็มที่3 90.9%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 62.6% เข็มที่2 55.3% เข็มที่3 8.6%
     - อสม เข็มที่1 73% เข็มที่2 63.7% เข็มที่3 7.4%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 62.7% เข็มที่1 43.6% เข็มที่3 1.6%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 46.1% เข็มที่2 28.6% เข็มที่3 1.5%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60% เข็มที่2 44.3% เข็มที่3 0.3%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14.2% เข็มที่2 9.5% เข็มที่3 0.1%
     - นักเรียน/นักศึกษา เข็มที่ 1 9.3% เข็มที่ 2 0.1% เข็มที่ 3 0%
     รวม เข็มที่1 48.7% เข็มที่2 32.5% เข็มที่3 2.4%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 422,086,943 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 157,929,575 โดส (36.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 60,228,105 โดส (53%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. เวียดนาม จำนวน 53,231,969 โดส (39.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 49,673,491 โดส (23.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 45,650,714 (74.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 25,914,182 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 14,013,530 โดส (18.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,613,475 โดส (78.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 5.289,883 โดส (41.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
    10. บรูไน จำนวน 542,019 โดส (74.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.84%
     2. ยุโรป 11.02%
     3. อเมริกาเหนือ 9.60%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.17%
     5. แอฟริกา 2.79%
     6. โอเชียเนีย 0.58%7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,220.13 ล้านโดส (79.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 951.90 ล้านโดส (34.8%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 401.82 ล้านโดส (62.7%)
     4. บราซิล จำนวน 249.02 ล้านโดส (60.3%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 172.13 ล้านโดส (68.2%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (100%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
     2. มัลดีฟส์ (99.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (95.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. อุรุกวัย (90.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. บาห์เรน (89.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. ชิลี (87.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     7. อิสราเอล (86.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. กาตาร์ (85.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. จีน (79.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. สิงคโปร์ (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น