Breaking News

แม็คโคร ร่วมขบวนพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ระดับอำเภอ ล็อต 4 ขนทัพสินค้ากว่า 3,000 รายการ ลดสูงสุด 50%


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขนทัพสินค้ากว่า 3,000 รายการ ลดราคาสูงสุด 50% ร่วมขบวนงานใหญ่กระทรวงพาณิชย์ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ระดับอำเภอ ล็อต 4” ทุกสาขาทั่วประเทศ 


นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า แม็คโคร เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในช่วงแห่งความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ขานรับนโยบายภาครัฐในการลดราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เข้าร่วม ‘โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ระดับอำเภอ’ นำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมาลดราคาและจัดโปรโมชั่นเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ จำนวนกว่า 3,000 รายการ จัดรายการลดราคาสูงสุด 50% ผ่านสาขาของแม็คโครทั่วประเทศ


ด้วยกลุ่มลูกค้าของแม็คโครเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า การเข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ในทุกครั้งที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อยได้มาก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ช่วยหนุนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม


ทั้งนี้ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ระดับอำเภอ เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยร่วมมือกับ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก โมเดิร์นเทรด มุ่งเน้นลงลึกไปถึงอำเภอทั่วทั้งประเทศ จำนวน 700-800 อำเภอ มีกำหนดช่วงระยะเวลาการจัด อำเภอละ 2-3 วัน ภายใต้การรับผิดชอบของพาณิชย์จังหวัด


"แม็คโครและกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายร่วมกัน ในการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงประสบภัยโควิด เพื่อให้เราผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตินี้ไปด้วยกัน" นางศิริพร กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น