Breaking News

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า


รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์
รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย นายธนานันต์ กาญจนคูหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสถานีประจุแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Swapping Battery Charging Station) ทำการวิจัยและพัฒนา ระบบสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับผู้ใช้งานโดยใช้บล็อกเชนเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


ไม่มีความคิดเห็น