Breaking News

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม) รับมอบผ้าห่มผืนเขียวไทยเบฟ และน้ำดื่ม


โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม) นำโดย นพ.รณกฤต วิวัฒน์เจริญกุล รักษาการผู้อำนวยการนอกเวลาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พญ.สิรินดา ลีลาอุดมลิปิ รักษาการรองผู้อำนวยการนอกเวลา คุณสกุลณา ประเสริฐศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยาผู้ประสานด้านของบริจาค รับมอบผ้าห่มผืนเขียวไทยเบฟ และน้ำดื่ม จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน เป็นผู้แทน ส่งมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน (รพ.สนาม) ไปเมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น