Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,470 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 48,113 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,370 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine วันนี้ 0 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 100 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,914 ราย)

เสียชีวิตรวม 117 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 29,848 ราย(62.04%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 477 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18,148 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,470 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(446) ปริมณฑล(239) จังหวัดอื่นๆ (785)
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 144 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 122 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65,057 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 583,330 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315,802 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.5
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,661 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 8 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 381,813 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,340 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,747 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 39 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น