Breaking News

แม็คโคร เดินหน้าสนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โดย นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ส่งมอบอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้รับมอบ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตของแม็คโคร และโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ผ่านมาแม็คโครทุกสาขา ได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดแล้วหลายแห่ง


ไม่มีความคิดเห็น