Breaking News

แม็คโคร เดินหน้าส่งมอบสินค้าจำเป็น สร้างกำลังใจ สู้ภัยโควิด แก่ 4 ชุมชน รอบศูนย์กระจายสินค้า อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เดินหน้าส่งมอบกำลังใจสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ตัวแทนพนักงานที่ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร สาขาวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 4 ชุมชม รอบศูนย์กระจายสินค้า พร้อมย้ำแนวทางป้องกันตนเองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 4 แห่งเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร สาขาวังน้อย ทั้งนี้ แม็คโครได้ยกระดับนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤต ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของพนักงานแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่ง โดยที่ผ่านมาได้ทยอยส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีพ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าจำเป็นเพื่อการดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น