Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,583 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 65,153 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,366 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 213 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,087 ราย)

เสียชีวิตรวม 203 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 36,254 ราย(55.64%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 860 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,696 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,579 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(417) ปริมณฑล (305) จังหวัดอื่น ๆ (857)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) และ ชลบุรี (1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
- จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย
- จากประเทศซูดานใต้ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 151 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 128.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,269 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 589,207 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 18.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 386,888 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 131 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,800 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 404,925 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,332 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,641 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 91 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 672 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 622 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 45 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น