Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,390 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43,742 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,058 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 6 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 326 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,594 ราย)

เสียชีวิตรวม 104 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,787 ราย(65.81%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 104 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 14,851 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,384 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(293) ปริมณฑล(210) จังหวัดอื่นๆ (881)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สงขลา(2) และอยู่ระหว่างประสาน(2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศอินเดีย 1 ราย
     - จากประเทศบาห์เรน 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 141.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 120 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,174 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,061 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 275,306 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.9
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 109 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,628 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 375,054 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,195 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,389 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น