Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,443 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 45,185 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,328 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 113 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,707 ราย)

เสียชีวิตรวม 108 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,958 ราย(64.09%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 171 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16,119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,441 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(349) ปริมณฑล(218) จังหวัดอื่นๆ (874)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 142 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 121 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,650 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,542 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 256,947 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 107 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,644 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 377,132 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,078 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,013 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น