Breaking News

อว. สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 528 ล้านโดส ณ วันที่ 2 เมษายน 2564


🌏 ในจำนวน 608 ล้านโดสนี้ มีสถิติที่สำคัญ คือ1. การฉีดวัคซีนถึง 574 ล้านโดส ใน 150 ประเทศ และมีอัตราการฉีดวัคซีนล่าสุด 15.6 ล้านโดสต่อวัน มีการจองวัคซีนแล้ว 9,600 ล้านโดส
2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 10 อันดับแรก

    1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 155.63 ล้านโดส ( 23.6% ของจำนวนประชากร)
    2. จีน จำนวน 118.2196 ล้านโดส (4.2%)
    3. สหภาพยุโรป 75.46 ล้านโดส (8.5%)
    4. อินเดีย 67.54 ล้านโดส (2.5%)
    5. สหราชอาณาจักร 35.66 ล้านโดส (26.7%)
    6. บราซิล 23.68 ล้านโดส (5.6%)
    7. ตุรกี 16.31 ล้านโดส (9.8%)
    8. เยอรมนี 13.78 ล้านโดส (8.3%)
    9. อินโดนีเซีย 12.23 (2.3%)
   10. ฝรั่งเศส 11.25 ล้านโดส (8.7%)3. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วต่อประชากร สูงที่สุด 10 อันดับแรก

    1. อิสราเอล (55.5% ของประชากร)
    2. เซเชลส์ (53.2%)
    3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (39%)
    4. มัลดีฟส์ (32.4%)
    5. ภูฏาน (29.2%)
    6. ชิลี (27.4%)
    7. สหราชอาณาจักร (26.7%)
    8. บาห์เรน (25.8%)
    9. โมนาโก (24.8%)
    10. สหรัฐอเมริกา (23.6%)4. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

    1. เอเชียและตะวันออกกลาง 43.94%
    2. อเมริกาเหนือ 27.84%
    3. ยุโรป 19.19%
    4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.03%
    5. แอฟริกา 1.88%
    6. โอเชียเนีย 0.12%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 16,576,780 โดส ใน 9 ประเทศ ได้แก่

    1. สิงคโปร์ 1,318,912 โดส ครอบคลุมประชากร 11.6%
    2. อินโดนีเซีย 12,226,028 โดส ครอบคลุมประชากร 2.2%
    3. พม่า 1,040,000 โดส ครอบคลุมประชากร 1%
    4. กัมพูชา 296,149 โดส ครอบคลุมประชากร 0.9%
    5. มาเลเซีย 661,661 โดส ครอบคลุมประชากร 1%
    6. ไทย 204,642 โดส ครอบคลุมประชากร 0.3%
    7. ฟิลิปปินส์ 738,913 โดส ครอบคลุมประชากร 0.3%
    8. เวียดนาม 49,743 โดส ครอบคลุมประชากร <0.1%
    9. ลาว 40,732 โดส ครอบคลุมประชากร 0.3%

ทั้งนี้ บรูไน จะฉีดในไตรมาสที่ 1 ของปี 25646. ยอดการจองวัคซีนโควิด-19 9,600 ล้านโดส ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
    1. อินเดีย ยอดจอง 2,200 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 85.4%
    2. สหรัฐอเมริกา ยอดจอง 1,210 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 197..3%
    3. สหราชอาณาจักร ยอดจอง 417 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 339.6%
    4. ญี่ปุ่น ยอดจอง 314 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 129.4%
    5. อินโดนีเซีย ยอดจอง 301 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 54.7%
    6. บราซิล ยอดจอง 300 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 76.4%
    7. จีน ยอดจอง 300 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 15.7%
    8. แคนาดา ยอดจอง 238 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 335.4%
    9. เม็กซิโก ยอดจอง 210 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 119.2%
    10. รัสเซีย ยอดจอง 160 ล่้านโดส ครอบคลุมประชากร 54.5%

*วัคซีนบางชนืดเป็นแบบฉีดเข็มเดียว7. 10 อันดับผู้ผลิตที่ได้รับการจองวัคซีนมากที่สุด ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

    1. AstraZeneca/Oxford จำนวน 3,009 ล้านโดส
    2. Novavax จำนวน 1,404 ล้านโดส
    3. Pfizer/BioNTech จำนวน 1,220 ล้านโดส
    4. Moderna จำนวน 816 ล้านโดส
    5. Gamaleya จำนวน 765 ล้านโดส
    6. Sanofi/GSK จำนวน 712 ล้านโดส
    7. Johnson&Johnson จำนวน 368 ล้านโดส
    8. Sinovac จำนวน 367 ล้านโดส
    9. CureVac จำนวน 275 ล้านโดส
   10. Sinopharm จำนวน 230 ล้านโดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, Our World in data ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น