Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 16 มีนาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 16 มีนาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 27,154 ราย (เพิ่มขึ้น 149 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 123 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่15,147 ราย)

เสียชีวิตรวม 87 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,299 ราย(96.85%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 65 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 768 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (10) สมุทรสาคร(3) ราชบุรี(2) นครปฐม(3) ปทุมธานี(2) เพชรบุรี(1)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(5) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 120.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.67 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 97 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,045 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 548,013 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,437 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,147 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,202 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 324,971 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,208 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,325 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น