Breaking News

ร่วมแสดงความยินดี


นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
รับของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จาก นายหมวดโท ปริศนา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วย นายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น