Breaking News

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เปิดอบรมอาชีพ คัดสูตรอาหารจากร้านดัง สามารถเปิดร้านได้เลย พร้อมอาชีพเกษตรยอดฮิต เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


นายอภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพ-เกษตร รุ่นแรกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดอบรมให้กับประชาชนทั่วไป และสมาชิกสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและอาชีพอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ โดยสมาคมฯ ได้คัดเลือกสูตรอาหารจากร้านดัง และวิทยากรด้านการเกษตรที่ชำนาญการมาฝึกอบรมให้ฟรี

การจัดอบรมฟรี รอบนี้ มีวิชาที่น่าสนใจ หลายวิชา ประกอบด้วย

1.ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาสูตรโบราณ - เจ้าดัง สูตรอร่อย โดย โอฬารก๋วยเตี๋ยวเรือ
2.พิซซ่า/ลาซาลญา/สปาเก็ตตี้-เดอะวันพิชซ่า
3.สวนผักคนเมือง
4.การเพาะเห็ด
5.การปลูกแคคตัสเชิงการค้า
6.เทคนิคการปลูกและแปรรูปโกโก้เพื่อการค้า
7.การทำซาลาเปา

ทั้งนี้ สมาคมฯ คาดหวังว่า การอบรมอาชีพครั้งนี้ จะสามารถเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ให้ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้

ผู้สนใจ สามารถติดต่อผ่านทางโทร 08-6340-1713 และ 08-9783-5887


ไม่มีความคิดเห็น