Breaking News

นักเรียนวัยใสร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ทุน วช.คึกคักใน “งานวันพ่อ”


นักเรียน เยาวชนวัยใสและประชาชนร่วมชมสิ่งประดิษฐ์จากทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใน “งานวันพ่อ” ณ มิวเซียมสยาม ร่วมหมุนวงล้อชิงรางวัลกันอย่างคึกคัก ทำกิจกรรมร้อยสร้อยข้อมือจากลูกปัดกะลามะพร้าว และชมผลงานวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมจัดกิจกรรมและนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในโซน “วัยใสปล่อยพลังสุดปัง” ภาย ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ตลอดแนวถนนราชินี และบางส่วนของถนนเจริญกรุงและถนนสนามไชย


บรรยากาศภายในงานมีนักเรียน เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ วช. กันอย่างคึกคัก ทั้งร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อชิงรางวัล กิจกรรมร้อยสร้อยข้อมือจากลูกปัดกะลามะพร้าว รวมทั้งชมผลงานวิจัยที่ได้รับทุน วช. เช่น ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และแจกันหัตถศิลป์ พร้อมกันนี้ภายในบูธยังจำหน่ายไอศกรีมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยในราคาพิเศษด้วย


ไม่มีความคิดเห็น