Breaking News

แม็คโคร ผนึก กรมประมง หนุนอาหารทะเลปลอดภัย ปรุงสุก-ทานได้ เข้มตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่าย


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ย้ำผู้นำอาหารสดปลอดภัย เดินหน้าให้ความร่วมมือ กรมประมง ผลักดันอาหารทะเลปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ร่วมหารือแนวทางเฝ้าระวังขั้นสูงสุดในการคัดเลือกสินค้าและควบคุมคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่าย พร้อมรณรงค์บริโภคแบบปรุงสุกเพื่อสุขอนามัย โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร, นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ นางสาวสุวิมล กีรติวิรยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และคณะ ในการตรวจเยี่ยมแม็คโคร สาขานครอินทร์


ไม่มีความคิดเห็น