Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 5,910 ราย(เพิ่มขึ้น 81 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 37 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 35 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,308 ราย)

เสียชีวิตรวม 60 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,130 ราย (70%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,713 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 37 ราย มีรายละเอียดดังนี้
     - กรุงเทพมหานคร(6 ราย)
     - กระบี่ (5 ราย) นนทบุรี(3 ราย) สมุทรปราการ(3 ราย)
     - ชัยภูมิ(2 ราย) ปทุมธานี(2 ราย)
     - ชลบุรี (2 ราย) ฉะเชิงเทรา(1 ราย)
     - เลย (1 ราย) สงขลา (1 ราย)
     - อุบลราชธานี (1 ราย) นครปฐม(1 ราย) ราชบุรี (1 ราย)
     - อยู่ระหว่างการสอบสวน 8 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (4 ราย) เชียงราย (1) สมุทรปราการ (1) และชลบุรี (3 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากสหรัฐอเมริกา 3 ราย
     - จากรัสเซีย 2 ราย
     - จากสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
     - จากเยอรมนี 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 79.7 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 56 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.4)
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,924 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 144 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
      - อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงรั้งอันดับ 1 ของอาเซียนโดยมีตัวเลขอยู่ที่ 692,838 ราย ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินโดนีเซียก็อยู่ในอันดับ 1 ของอาเซียนเช่นเดียวกันที่ 7,199 ราย
      - ฟิลิปปินส์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 465,724 ราย มียอดผู้เสียชีวิต 9,055 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 2 ของอาเซียน
      - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 119,788 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 958 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,532 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น