Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 5,829 ราย(เพิ่มขึ้น 67 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 58 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,273 ราย)

เสียชีวิตรวม 60 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,116 ราย (70.52%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,653 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 58 ราย มีรายละเอียดดังนี้
     - กรุงเทพมหานคร(14 ราย) สมุทรสาคร(9 ราย) นนทบุรี(6 ราย) สมุทรปราการ(4 ราย)
     - พิจิตร(3 ราย) ชัยภูมิ(3 ราย)
     - ฉะเชิงเทรา(2 ราย) นครราชสีมา(2 ราย) 
     - ตาก (1 ราย) สุราษฏร์ธานี(1 ราย) นครศรีธรรมราช(1 ราย) ชัยนาท(1 ราย) อุตรดิตถ์(1 ราย) อุดรธานี(1 ราย) นครสวรรค์ (1 ราย) ปทุมธานี(1 ราย) อ่างทอง 1 ราย 
     - และรอประสานข้อมูล 6 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (5 ราย) เชียงราย (1) และชลบุรี (1 ราย) และ PUI ด่านสุวรรณภูมิ (1) มีรายละเอียดดังนี้
     - มาจากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
     - มาจากประเทศกาตาร์ 1 ราย
     - มาจากประเทศเมียนมา 3 ราย
     - มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
     - มาจากประสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 79 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 55.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.4)
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,236 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 143 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - อินโดนีเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงรั้งอันดับ 1 ของอาเซียนโดยมีตัวเลขอยู่ที่ 685,639 ราย ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินโดนีเซียก็อยู่ในอันดับ 1 ของอาเซียนเช่นเดียวกันที่ 7,514 ราย
     - ฟิลิปปินส์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 464,004 ราย มียอดผู้เสียชีวิต 9,048 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 2 ของอาเซียน
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 118,869 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 995 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,507 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น