Breaking News

วช. ชู “เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” หนึ่งในผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชู “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ผลงานโดยทีมวิจัยจุฬาฯ ซึ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 11 ผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องจากภาวะวิกฤติโควิด-19 และเตรียมต่อยอดการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ร่วมกับบริษัท Startupสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งผลงาน “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564 และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก อว. พร้อมทั้งจัดแสดงในงานแถลงข่าวแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. ประจำปี 2564 โอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน วช. เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติ COVID-19 จาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์


สำหรับเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ เป็นผลงานโดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ โดยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั้นมีศักยภาพในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย สามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อในอากาศและเชื้อที่อยู่บนพื้นผิววัสดุ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นละอองไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ VQ20 และเครื่อง VQ20+HP35 ที่พ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร และล่องลอยในอากาศได้นาน


คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่อง VQ20 สร้างละอองไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 3-7% เพื่อฆ่าเชื้อในรถพยาบาล ห้องผู้ป่วย ห้องกักตัวผู้ป่วย ห้องกักตัวผู้ป่วย ห้องพักบุคลากรทางการแพทย์ รถเมล์ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า ห้องเรียน ห้องนอน ห้องผ่าตัด ห้องออกกำลังกาย ห้องประชุม ห้องทำงาน และใช้เครื่อง VQ20+HP35 สร้างละอองไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 3-7% เพื่อฆ่าเชื้อบนเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ชุด PPE และรองเท้า


ปัจจุบันคณะนักวิจัยได้ติดตั้งเครื่อง VQ20 ที่ฝ่ายวิจัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และติดตั้งเครื่อง VQ20+HP35 ที่แผนกโรคติดเชื้อ COVID-19 อาคารจงกลนี และแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายจะร่วมมือกับบริษัท Startup เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ เช่น เครื่องสำหรับฆ่าเชื้อในขวดนม จาน ชาม แก้วสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือบ้านที่มีผู้ป่วย


ไม่มีความคิดเห็น