Breaking News

สส.มีนบุรีเปิดโบว์ลิ่งเปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "สัณหณัฐ"เฟ้นหาตัวแทนลุยกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก


ชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.เขตมีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดเปิดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ประจำปี 2564 ด้าน นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย หวังใช้รายการนี้คัดตัวนักกีฬาเพื่อไปแข่งขัน กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ที่เพิร์ท ออสเตรเลีย ปี2566


นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.เขตมีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี2564 โดยมี นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย และ ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ร่วมพิธีเปิดที่ชั้น 12 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 18ธ.ค.


สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแล และ ให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งได้แก่ ปลูกถ่าย ตับ ไต หัวใจ ปอด และ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับการรักษา ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ และ ทางการแพทย์ได้พบว่า ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้น ด้วยการเล่นกีฬา จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในกลุ่มผู้ปลูกถ่ายอวัยวะให้มากยิ่งขึ้น


สำหรับกีฬาโบว์ลิ่ง ถือเป็นกีฬาที่พัฒนาทางด้านร่างกาย กำลังแขน ผู้เล่นจะฝึกการใช้นิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และ หัวไหล่ ให้สัมพันธ์กัน เพื่อบังคับลูกให้ได้จังหวะ และ ระยะที่ต้องการสายตา กีฬาโบว์ลิ่ง ช่วยให้เกิดการทำงานที่สัมพันธ์กัน ระหว่างสายตา และ มือ เนื่องจากต้องใช้สายตา กะระยะทาง พิจารณามุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามความต้องการ อีกทั้งยังพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทางด้านจิตใจ และ ด้านสังคม อีกทั้งกติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน เล่นสนุก เข้าใจได้ง่าย สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่นได้ และที่สำคัญ เป็นกีฬาที่สมาคมฯ ได้นำเสนอเข้าในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2550 และ ได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


สำหรับการแข่งขันกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17- 19 ธันวาคมนี้ ที่ชั้น 11 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทชายเดี่ยว ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภททีม 3 ประเภทคะแนนสูงสุดชาย และคะแนนสูงสุดหญิง ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น จำนวน 60 คน


ด้าน นาย สัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหันมาสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมถึงต่อยอดการเป็นนักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ เพื่อฝึกซ้อม คัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะในระดับนานาชาติ ในปี2565 และกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกในปี2566 ที่เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย


นอกจากนี้ ยังส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ที่ได้รับปลูกถ่ายอวัยวะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย และจิตใจ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือตอบแทนสังคม รวทถึงเพื่อสร้างการรับรู้ในภาคประชาชนให้เห็นความสำคัญของการบริจาคอวัยวะอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น