Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 3,295 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 4 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,111 ราย (94.42%) (ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นวันนี้ 2 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
     - มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย และจังหวัดชลบุรี 1 ราย
     - มาจากไต้หวัน 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้รักษาหายสะสมทั่วโลกวันนี้ทะลุ 10 ล้านราย โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก
     - อินเดีย ยังคงมีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงที่สุดโดยในวันนี้ทะลุ 5 หมื่นราย ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ยอดสะสมของอินเดียอยู่ที่ 1.44 ล้านรายแล้ว
     - อันดับโลกของประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของไทยอยู่ที่ อันดับ 106 ของโลก และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่อันดับที่ 110 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของฟิลิปปินส์วันนี้ทะลุ 8 หมื่นราย ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของสิงคโปร์วันนี้ทะลุ 5 หมื่นรายแล้ว

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น