Breaking News

แม็คโคร จัดโปรโมชั่นลดราคา “เนื้อหมู” ทุกสาขาถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ลดค่าครองชีพประชาชน


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ “แม็คโครจัดโปรโมชั่นลดราคา “เนื้อหมู” ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ตอบรับกระแสความต้องการบริโภคพุ่งสูงขึ้น โดยวัตถุประสงค์การลดราคาดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่าด้วยการช่วยเหลือ ลดภาระค่าครองชีพของลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน แม็คโครยังคงตอกย้ำคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต เข้มงวดกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การรักษาระยะห่าง การควบคุมสุขอนามัยอย่างเข้มข้นในเวลาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แม็คโครจำหน่ายเนื้อหมูทั้งรูปแบบหมูสด - แช่แข็ง จากฟาร์มและผู้ผลิตภายในประเทศ เป็นจำนวนมากต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจอาหารต่างๆ ตลอดจนลูกค้าทั่วไป ผ่านสาขาของแม็คโครมากกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น