Breaking News

แม็คโคร ขานรับกรมการค้าภายใน เคาะขายเนื้อหมู กก.ละ 130 บาททั่วไทย ลดภาระประชาชน


ห้างแรก : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ร่วมกับ นางสาวธีราพร ธีรทีป ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารสด ให้การต้อนรับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในโอกาสร่วมกันส่งเสริมการจำหน่ายเนื้อหมูในราคายุติธรรม ลดภาระค่าครองชีพประชาชน หลังเกิดวิกฤตด้านราคา สร้างผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่ม ซึ่ง “แม็คโคร” เป็นห้างแรก ที่ขานรับนโยบายจากกรมการค้าภายในอย่างเร่งด่วน และสามารถจำหน่ายเนื้อหมู (สะโพก) ในราคา 130 บาทต่อกิโลกรัมในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเนื้อหมูที่จำหน่ายในแม็คโคร ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัยในทุกด้าน รวมถึงการควบคุมสุขอนามัยภายในสาขาอย่างเคร่งครัด ช่วยสร้างทางเลือกการซื้อหาวัตถุดิบปลอดภัยในราคายุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในยามประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้น ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์


ไม่มีความคิดเห็น