Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1023 ล้านโดส ใน 191 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 28.2 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.1 ล้านโดส


➡️(26 เมษายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,023 ล้านโดส ใน 191 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 229 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 94.8 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 28.2 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 18.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,149,666 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1023 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 228.66 ล้านโดส (35.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. จีน จำนวน 220.31 ล้านโดส (7.9%)
     3. อินเดีย จำนวน 140.92 ล้านโดส (5.2%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. อิสราเอล (57.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     2. มัลดีฟส์ (49.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (47.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (39.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (37%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (35.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (34.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Pfizer/BioNTech)
     8. ภูฏาน (32.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
     9. ฮังการี (26.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. กาตาร์ (25.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 47.6%
     2. อเมริกาเหนือ 25.46%
     3. ยุโรป 18.09%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.96%
     5. แอฟริกา 1.68%
     6. โอเชียเนีย 0.21%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 1,978,548 โดส (5.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     3. อินโดนีเซีย จำนวน 18,570,974 โดส (3.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
     4. มาเลเซีย จำนวน 1,305,161 โดส (2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     5. ลาว จำนวน 183,678 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     6. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     7. ไทย จำนวน 1,149,666 โดส (0.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 1,612,420 โดส (0.7% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. บรูไน จำนวน 2,323 โดส (0.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     10. เวียดนาม จำนวน 198,972 โดส (0.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,006,086โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,149,666 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 972,204 โดส
        -เข็มสอง 177,462 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น