Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 12,908,193 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,441 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 113.71 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 71.70%


➡️(13 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,441 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 335 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 159 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 113.71 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (66.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 51.433 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 12,908,193 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.42%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,441 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 12,908,193 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 9,598,949 โดส (14.5% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 3,309,244 โดส (5.0% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 13 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 12,908,193 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 264,258 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 260,017 โดส
        - เข็มที่ 2 594 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 5,497,723 โดส
        - เข็มที่ 2 64,946 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,841,209 โดส
        - เข็มที่ 2 3,243,704 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 95.34% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 4.69% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.12%
     - ปวดศีรษะ 0.83%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.60%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.54%
     - ไข้ 0.37%
     - คลื่นไส้ 0.25%
     - ท้องเสีย 0.16%
     - ผื่น 0.14%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.11%
     - อาเจียน 0.07%
     - อื่น ๆ 0.48%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 110.1% เข็มที่2 97.0%
     - อสม เข็มที่1 37.2% เข็มที่2 18.9%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 15.6% เข็มที่2 1.0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 18.8% เข็มที่1 3.9%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 38.9% เข็มที่2 24.3%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 16.8% เข็มที่2 5.7%
    รวม เข็มที่1 19.2% เข็มที่2 6.6%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 31.33% เข็มที่2 9.20% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 42.37% เข็มที่2 11.86%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 23.81% เข็มที่2 12.96%
        - นนทบุรี เข็มที่1 23.56% เข็มที่2 9.06%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 22.97% เข็มที่2 4.77%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 15.23% เข็มที่2 4.23%
        - นครปฐม เข็มที่1 9.57% เข็มที่2 2.41%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 7.79% เข็มที่2 2.76%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 71.70% เข็มที่2 57.81%
        - ระนอง เข็มที่1 30.0% เข็มที่2 8.85%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 15.90% เข็มที่2 6.92%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 63.92% เข็มที่2 42.67%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 72.70% เข็มที่2 15.33%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 46.55% เข็มที่2 7.30%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 113,711,816 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 51,433,567 โดส (13.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 13,196,282 โดส (8.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 12,908,193 โดส (14.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. มาเลเซีย จำนวน 11,788,189 โดส (24.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. กัมพูชา จำนวน 8,862,995 โดส (29.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 6,613,124 โดส (66.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. เวียดนาม จำนวน 4,063,872 โดส (3.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,678,333 โดส (14.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 117,261 โดส (22.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.73%
     2. อเมริกาเหนือ 13.22%
     3. ยุโรป 15.04%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.12%
     5. แอฟริกา 1.57%
     6. โอเชียเนีย 0.32%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,382.48 ล้านโดส (49.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 381.10 ล้านโดส (13.9%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 334.60 ล้านโดส (52.3%)
     4. บราซิล จำนวน 114.60 ล้านโดส (28.0%)
     5. เยอรมนี จำนวน 81.94 ล้านโดส (49.3%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (74.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. บาห์เรน (71.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. มัลดีฟส์ (69.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     4. ชิลี (62.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. อุรุกวัย (61.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. กาตาร์ (61.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. สหราชอาณาจักร (60.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. อิสราเอล (60.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. แคนาดา (56.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น