Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 16,427,059 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,935 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 147.33 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 74.7%


➡️(27 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,935 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 343 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 163 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 147.33 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (72.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 64.83 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 16,427,059 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 52.18%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,935 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 16,427,059 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 12,714,312 โดส (19.2% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 3,712,747 โดส (5.6% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 28 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 16,427,059 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 231,706 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 724,812 โดส
        - เข็มที่ 2 79,752 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 7,154,634 โดส
        - เข็มที่ 2 239,760 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 4,834,866 โดส
        - เข็มที่ 2 3,393,235 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 96.33% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 3.67% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 0.88%
     - ปวดศีรษะ 0.65%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.47%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.43%
     - ไข้ 0.29%
     - คลื่นไส้ 0.20%
     - ท้องเสีย 0.13%
     - ผื่น 0.11%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.08%
     - อาเจียน 0.05%
     - อื่น ๆ 0.38%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 113.9% เข็มที่2 98.7%
     - อสม เข็มที่1 44.8% เข็มที่2 20.7%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 20.9% เข็มที่2 1.3%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 25.4% เข็มที่1 4.5%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 44.6% เข็มที่2 26.5%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 23.2% เข็มที่2 6.6%
    รวม เข็มที่1 25.4% เข็มที่2 7.4%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 41.4% เข็มที่2 10.5% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 57.1% เข็มที่2 12.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 26.7% เข็มที่2 13.0%
        - นนทบุรี เข็มที่1 29% เข็มที่2 10.0%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 28.9% เข็มที่2 5.2%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 20.8% เข็มที่2 4.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 13.1% เข็มที่2 2.8%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 11% เข็มที่2 3.8%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 74.7% เข็มที่2 59.2%
        - ระนอง เข็มที่1 34.8% เข็มที่2 10.0%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 18.6% เข็มที่2 7.4%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 32.2% เข็มที่2 9.2%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 18.7% เข็มที่2 5.6%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 23.4% เข็มที่2 3.3%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 147,334,670 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 64,838,074 โดส (16.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 18,393,347 โดส (38.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 18,174,405 โดส (10.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 16,427,059 โดส (19.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 11,528,264 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 7,376,969 โดส (72.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     7. เวียดนาม จำนวน 5,013,175 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 1,933,275 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 150,102 โดส (28.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.77%
     2. อเมริกาเหนือ 12.31%
     3. ยุโรป 14.60%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.37%
     5. แอฟริกา 1.60%
     6. โอเชียเนีย 0.35%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,565.87 ล้านโดส (55.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 445.84 ล้านโดส (16.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 342..61 ล้านโดส (53.5%)
     4. บราซิล จำนวน 134.65 ล้านโดส (33%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (77.9% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (77.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (72.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (66.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. ชิลี (66.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. กาตาร์ (66.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. สิงคโปร์ (64.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     8. แคนาดา (64.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     9. สหราชอาณาจักร (63%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. อิสราเอล (61.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น