Breaking News

“โฟร์โมสต์” จับมือ “มูลนิธิกระจกเงา” ร่วมลงนาม MOU โครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19”


กรุงเทพฯ – 27 กรกฎาคม 2564
: บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์เพื่อคนไทยมากว่า 65 ปี โดยนายราชเทพ นฤหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยสู้ภัยโควิด-19” ในรูปแบบเสมือนจริง กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีนายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ประธานมูลนิธิฯ และนางสาววีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน ร่วมลงนาม เพื่อสานต่อพันธกิจการมอบโภชนาการจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเด็กไทย และส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนและสังคมไทย ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์นม 1,000,000 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ให้กับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


โดยเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โฟร์โมสต์ ขนาดบรรจุ 170 มล. 180 มล. หรือ 225 มล. ทุกรสชาติ จำนวน 1 ลัง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2564 กับร้านค้าและช่องทางที่ร่วมรายการ บริษัทฯ จะบริจาคผลิตภัณฑ์นมยูเอชที โฟร์โมสต์โอเมก้า 369 ขนาดบรรจุ 180 มล. ให้กับมูลนิธิกระจกเงา จำนวน 1 ลัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กและครอบครัวผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน


เกี่ยวกับฟรีสแลนด์คัมพิน่า และฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นกลุ่มสหกรณ์โคนมมากว่า 149 ปี โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่าถือเป็นสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 23,000 คน ทั่วโลก

ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นสมาชิกและเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรโคนมชาวไทยมาอย่างยาวนานกว่า 65 ปี เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้าโฟร์โมสต์ และนกเหยี่ยว ฟอลคอน ในประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีโรงงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำโรง สมุทรปราการ และหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งโรงงานของประเทศไทยดูแลการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินค้าโฟร์โมสต์ได้ที่เว็บไซต์ www.foremostthailand.com
และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ForemostThailand

เกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท

เราทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่มีความคิดเห็น