Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,669 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 561,030 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,782 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,609 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 141,805 ราย)

เสียชีวิตรวม 4,562 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 370,492 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,798 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,976 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 17,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,912) จังหวัดอื่น ๆ (9,516)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(1) รพ.สนาม ท.5 (6) ปัตตานี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 7 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
     - จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
     - จากประเทศรัสเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 196.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,534 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,098 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,211 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 69 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 284,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,348 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,210 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,061,476 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,405 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,152 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,339 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,434 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,925 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,559 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 630 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น