Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,376 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 512,678 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,064 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,041 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,257 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 132,863 ราย)

เสียชีวิตรวม 4,146 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 341,475 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,782 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 167,057 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,573) ปริมณฑล (3,375) จังหวัดอื่น ๆ (8,373)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(10) และ จันทบุรี(2) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 10 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.73)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,818 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,762 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,153 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 269,525 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,715 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,111 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,013,438 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,045 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,923 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,283 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,762 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,583 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,531 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น