Breaking News

ไทยเบฟ ช่วยลดอุบัติเหตุ มอบอุปกรณ์เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และน้ำดื่ม แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร


นายธีรยุทธ ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
รับมอบอุปกรณ์เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟจราจร และน้ำดื่ม จาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปกระจายมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ สาธารณภัยอื่น ๆ โดยส่งมอบ ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น