Breaking News

KTBGS จัดกิจกรรม Happy Money สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า


นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
(เสื้อขาว) จัดกิจกรรมโครงการ “Happy Money” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินได้ในระยะยาวให้กับบุคลากร โดยมีนางภาวิณี ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม(สูทดำ) พร้อมตัวแทนพนักงานจากโครงการ Happy Money มาร่วมแบ่งปันความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงประสบการณ์หลังจากได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ แกรนด์ มอนเต้ เขาใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้


ไม่มีความคิดเห็น