Breaking News

การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


การแสดงบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยใช้โดรนที่สร้างและพัฒนา software ขึ้นโดยฝีมือของเยาวชนไทย ที่ผ่านการอบรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้โดรน 500 ลำ ขึ้นแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า จำนวน 10 แบบ

ที่มา: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น