Breaking News

บางกอกแลนด์ เป็นตัวแทนโครงการ “ทุนการศึกษา Cosmo เมืองทองธานี” มอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอนุบาล-อุดมศึกษา


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณภิญโญ ทองเจือ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษา Cosmo เมืองทองธานี” ประจำปี 2563 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ที่ “ป๊อปปูล่า คอนโดมิเนียม” เมืองทองธานี ซึ่งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการเรียน มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในเมืองทอง รวมทั้ง ต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยในปีนี้ ได้แจกทุนการศึกษาทั้งหมด 50 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินมูลค่า 250,000 บาท มอบให้กับนักเรียนระดับอนุบาล 5 ทุน ประถมศึกษา 15 ทุน มัธยมศึกษาและปวช. 15 ทุน และอุดมศึกษา15 ทุน ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของ Cosmo Bazaar โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมโครงการ ชั้น 1 “คอสโม บาซาร์” เมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น