Breaking News

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563


🇵🇭 ฟิลิปปินส์ +4,561 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 173,774 ราย)
🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,902 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 144,945 ราย)
🇸🇬 สิงคโปร์ +93 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 56,031 ราย)
ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

🇲🇾 มาเลเซีย +16 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,235 ราย)
🇹🇭 ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,382 ราย)
สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

🇻🇳 เวียดนาม +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 994 ราย)
🇲🇲 พม่า +18 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 394 ราย)
🇰🇭 กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 273 ราย)
🇧🇳 บรูไน +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 143 ราย)
🇱🇦 ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22 ราย)
ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียดนาม

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น