Breaking News

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้


เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทยในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก World Skills ASEAN


โดยรูปแบบการแข่งขันในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันการติดตั้ง LINK Network Switch & Cabling โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาคคือ ภาคกลางที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563, ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 กันยายน 2563, ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563, ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 นี้


การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมทั้งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท”


ในโลกของการสื่อสารในปัจจุบัน สายสัญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญ อันก่อให้เกิดโลกของสังคมดิจิทัล ดังจะเห็นได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในปัจจุบัน รัฐบาลได้สนับสนุนนโยบายเน็ตประชารัฐความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมโยงไปยังทุกหมู่บ้านทั้งสิ้น นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์ลิ้งค์ (LINK) จากสหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ทางด้านไอทีและยกระดับฝีมือให้เยาวชนและคนไทย ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและสัมผัสเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้นนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว


ทั้งนี้นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)” สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cablingcontest.com สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร 02-666-1111 ต่อ 363-374


ไม่มีความคิดเห็น