Breaking News

ขอเชิญร่วมงานมหามงคล พิธีสมโภชเปิด “หอมนสิการ” วันที่ 24-25 กันยายน 2565เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อมาร่วมงานสำคัญที่พลาดไม่ได้


หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี จะมีพิธีสมโภชเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เพื่อเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถองค์สีทอง และภาพปักพระบรมโลกนาถ พร้อมชมนิทรรศการ “จำลองมรรคาและคำสอนของพระพุทธเจ้า” ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ใช้ ภาพ แสง สี เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมให้ได้ซึมซับผ่าน 5 ประสาทสัมผัส บอกเล่าเรื่องราวการเสียสละและบำเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์ในการค้นพบทางแห่งการพ้นจากความทุกข์

ช่วงเย็นถึงค่ำ พลาดไม่ได้ ไฮไลต์ งานมหรสพสมโภช ยิ่งใหญ่ อลังการ จัดขึ้นครั้งแรกที่สระบุรี ชมการแสดงโขนชุดพิเศษ เรื่อง “รามเกียรติ์” โดยคณะเอกชนการละคร มีนักแสดงกว่า 120 ท่าน และการแสดงหุ่นละครเล็ก “ชุดสืบสานตำนานศิลป์” โดยคณะหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และมีออกร้านค้าท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าและอาหาร ให้เลือกช้อป ชิม รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น ม้าหมุน ยิงปืนลม ฉายหนังกลางแปลง และนั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวมุมสูง ที่สวยงามยามค่ำคืน

ขอเชิญชวนผู้มาร่วมงานสวมชุดไทยหรือผ้าไทยมาร่วมพิธีสมโภชในช่วงเช้าเพื่อความงดงาม และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หรือ แต่งกายในชุดสุภาพเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งงาน
กำหนดการงานสมโภช


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

07.45-11.00 น. พิธีสมโภชหอมนสิการ เริ่มจากพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อมาประดิษฐานภายในหอมนสิการ พิธีประดิษฐานฉัตรพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ พิธีอธิษฐานจิต เพื่อน้อมถวายหอมนสิการเพื่อเป็นพุทธบูชา และและพิธีเปิดหอมนสิการ
11.00-13.00 น. ถวายอาหารเพลแด่พระเถระและพระภิกษุสงฆ์ สำหรับผู้มาร่วมงานสามารถรับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆ ที่จัดไว้
14.00-17.00 น. เปิดให้เข้าชมหอมนสิการ และบริเวณโดยรอบ
18.00-20.00 น. การแสดงโขนชุดพิเศษ เรื่อง “รามเกียรติ์” โดยคณะเอกชนการละคร มีนักแสดงทั้งสิ้น 120 ท่าน
20.00-22.00 น. ฉายหนังกลางแปลงให้รับชม
18.00-22.00 น. มีออกร้านค้าชุมชน กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนลม

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
09.30-17.00 น. เปิดให้เข้าชมหอมนสิการ ชมนิทรรศการ Spiritual Life มีกิจกรรมสวดมนต์และสอนฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น และสามารถเข้าเยี่ยมชม เตโชวิปัสสนาสถาน เพื่อกราบสักการะพระมหามงคลโพธิญาณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตาชัยมงคล อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาอย่างยิ่ง
18.30-19.30 น. การแสดงหุ่นละครเล็ก “ชุดสืบสานตำนานศิลป์” จากคณะหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์
19.40-21.00 น. ฉายหนังกลางแปลงให้รับชม
18.00-22.00 น. มีออกร้านค้าชุมชน กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนลม
.
พบกันที่ “หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวหอมนสิการ
โทร 0-2117-4063-64 ต่อ 1


ไม่มีความคิดเห็น