Breaking News

วช.ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ "สู้ภัยน้ำท่วม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์

🌊 "สู้ภัยน้ำท่วม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"🔬

โดย
🔵 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวนำประเด็นการวิจัยสู้ภัยน้ำท่วม

ผู้ร่วมการเสวนา
🟢 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์เป้าหมายแผนงานบริหารจัดการน้ำ
🟢 ดร.กนกศรี ศรินนภากร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ระบบคาดการณ์ฝน
🟢 ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
🟢 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แพลตฟอร์มการสื่อสารแก้ไขปัญหาน้ำ

ดำเนินรายการโดย
🟢 ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อพัฒนาโจทย์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
📌 เวลา 15.30 น.
📌 รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานการเสวนาผ่านระบบ Zoom ได้ที่ https://forms.gle/FKkp9888UB6JJ9kz9

#วช #อว #สู้ภัยน้ำท่วม #น้ำท่วม2565


ไม่มีความคิดเห็น