Breaking News

ฟูจิฟิล์ม โชว์ศักยภาพเครื่องมือแพทย์ “หยุดวัณโรค” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ภายใต้แคมเปญ NEVER STOP


มร. ยูโตะ คุมาไก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของฟูจิฟิล์มสำหรับใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของปอด ภาวะปอดติดเชื้อ รวมไปถึงวัณโรคปอด ด้วยระบบเทคโนโลยี AI และผลิตภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ที่สามารถวินิจฉัยโรคพร้อมประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเปิดมุมมองทางการรักษาและช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้แก่ผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวถูกพัฒนาและคิดค้น ภายใต้วิสัยทัศน์ NEVER STOP ที่มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่น ด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจผลิตฟิล์มถ่ายภาพสู่ธุรกิจทางการแพทย์แบบครบวงจร (No. 1 Total medical Imaging Solutions) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทย โดยจัดขึ้น ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ 2 ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม


ไม่มีความคิดเห็น