Breaking News

ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม

วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


“ผู้ว่าฯ สกลนคร นำทีมใส่ชุดผ้าไหมย้อมคราม” ร่วมงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” วันที่ 29 ก.ย. 62 ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร 


น.ส.สิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือ ที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ “ไหม” เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ “คราม” ซึ่งเป็นวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวจังหวัดสกลนครที่ได้รับการสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปี


ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหม ย้อมคราม” ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ “จุดประกาย..แสงสว่าง” “เพราะครามเป็นวิถีชีวิตของคนสกลนคร” “จากวิถีชีวิต สืบทอดภูมิปัญญา สู่สินค้า GI ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” “สินค้า GI ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” “ความท้าทาย...นวัตกรรม” และ “เมืองแห่งผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สินค้า ผ้าไหม และ ผ้าคราม GI ให้เพิ่มมากขึ้น


รวมถึงเปิดบันทึกหัวใจสีคราม เล่าเรื่องราว ฝากเรื่องเล่า ที่มากกว่า 1,000 วัน ในสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในจังหวัดสกลนคร


นอกจากนี้ ในช่วงการจัดงาน ยังมีการเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมย้อมครามธรรมชาติ GI สกลนคร จากนางแบบชั้นนำ น้องภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2559 และเป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดมิสเวิลด์ 2017 และการจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มากกว่า 20 ร้านค้า

ไม่มีความคิดเห็น