Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 22,644 ราย (เพิ่มขึ้น 586 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 47 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 526 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่12,824ราย)

เสียชีวิตรวม 79 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 15,331 ราย(67.70%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 533 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 7,234 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 47 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก ตาก(3) กรุงเทพมหานคร(18) สมุทรสาคร(26)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(1) ชลบุรี(10) สมุทรปราการ(1) และ ตาก(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศอิตาลี 1 ราย
     - จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย
     - จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
     - จากประเทศรวันดา 1 ราย
     - จากประเทศอียิปต์ 5 ราย
     - จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 105 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 77 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.1)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 109,780 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 466,534 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,708 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,104 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 279 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,163ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 231,483 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,571 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 467 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 46 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น