Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 24,405 ราย (เพิ่มขึ้น 126 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 37 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 79 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,833ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 21,180 ราย(86.79%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 970 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,145 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 37 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(7) สมุทรสาคร(29) เพชรบุรี(1)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(9) และชลบุรี (1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศตุรกี 2 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
- จากประเทศอินเดีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 108 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 80.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.3)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100,288 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 492,521 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,137 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,543 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 35 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,188 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 258,306 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,318 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น