Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 23,903 ราย (เพิ่มขึ้น 157 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 38 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 8 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้า State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย จากประเทศอินโดนีเซีย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 106 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,545ราย)

เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 18,914 ราย(79.13%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 548 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,909 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 38 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(8) สมุทรสาคร(28) สมุทรสงคราม(1) มหาสารคาม(1)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(4) ปทุมธานี(1)และ สมุทรปราการ(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 1 ราย
     - จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
     - จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
     - จากประเทศคูเวต 1 ราย
     - จากประเทศอาร์เจนตินา 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ73.8)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95,542 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 479,772 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,510 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,448 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 112 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,180 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 248,316 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,764 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 476 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น